РЕФЕРАТИ З ПРАВА:

Аграрне право та земельне право
Адвокатура
Адміністративне право
Адміністративний процес
Банківське право
Біржове право
Господарське право
Господарський процес
Державна служба
Екологічне право
Житлове право
Інвестиційне право

Історія права зарубіжних країн
Історія права України
Історія правових вчень
Конституційне право
Конституційне право зарубіжних країн
Криміналістика
Кримінальне право
Кримінальний процес
Кримінально-виконавче право
Кримінологія
Митна справа
Міжнародне приватне право

Міжнародне публічне право
Нотаріат
Патентознавство
Підприємницьке право
Податкове право
Право власності
Право соціального захисту
Правова статистика
Правознавство
Прокурорський нагляд
Римське право
Сімейне право

Судова бухгалтерія
Судова експертиза
Судова медицина
Судові та правоохоронні органи
Теорія права
Трудове право
Фінансове право
Цивільне право
Цивільний процес
Юридична деонтологія
Юридична практика
Юридична служба

КОНТРОЛЬНІ З ПРАВА:

Аграрне право та земельне право
Адвокатура
Адміністративне право
Адміністративний процес
Банківське право
Біржове право
Господарське право
Господарський процес
Державна служба
Екологічне право
Житлове право
Запис актів громадянського стану
Інвестиційне право

Історія права зарубіжних країн
Історія права України
Історія правових вчень
Конституційне право
Конституційне право зарубіжних країн
Криміналістика
Кримінальне право
Кримінальний процес
Кримінально-виконавче право
Кримінологія
Митна справа
Міжнародне приватне право
Міжнародне публічне право

Нотаріат
Патентознавство
Підприємницьке право
Податкове право
Право власності
Право соціального захисту
Правова статистика
Правознавство
Прокурорський нагляд
Римське право
Сімейне право
Судова бухгалтерія
Судова документація

Судова експертиза
Судова медицина
Судові та правоохоронні органи
Теорія права
Трудове право
Філософія права
Фінансове право
Цивільне право
Цивільний процес
Юридична деонтологія
Юридична практика
Юридична служба

© 2006-2019  xreferat.tk

 

РЕФЕРАТИ З АГРАРНОГО ТА ЗЕМЕЛЬНОГО ПРАВА

Види сільськогосподарських кооперативів
Виникнення та посвідчення прав на земельну ділянку
Договори в сфері реалізації сільськогосподарської продукції
Закони, підзаконні та локальні нормативні акти як джерело аграрного права
Земельні права громадян України
Інститут права власності на землю
Межі районів, сіл, селищ, міст, районів у містах
Об'єкти земельних правовідносин
Орендний підряд
Особливості правового режиму земель сільськогосподарського призначення
Паювання сільськогосподарських угідь
Повне товариство
Поняття та склад земель лісогосподарського призначення
Право колективного самоврядування в аграрних підприємствах
Право комунальної власності на землю
Правове забезпечення якості сільськогосподарської продукції
Правове регулювання оренди землі
Правове регулювання фермерського господарства
Правове становище сільськогосподарських товариств з обмеженою відповідальністю
Правовий режим майна сільськогосподарських підприємств, заснованих на державній формі власності
Правовий режим особистих селянських господарств
Правовий режим фермерських господарств
Правосуб'єктність сільськогосподарських акціонерних товариств
Примусове відчуження земельної ділянки з мотивів суспільної необхідності. Поняття і зміст правової охорони земель. Суб'єкти та об'єкти правової охорони земель
Принципи аграрного права
Ризик випадкової загибелі або пошкодження майна, що є власністю товариства, або передача йому в користування, припинення діяльності господарського товариства
Розгляд і затвердження землевпорядної документації
Сільськогосподарські кооперативи
Фермерське землекористування. Землекористування сільськогосподарських кооперативів. інші суб'єкти сільськогосподарського землекористування
Цільове призначення земель

РЕФЕРАТИ З АДВОКАТУРИ

Адвокатська діяльність
Види адвокатської діяльності
Забезпечення підозрюваному, обвинуваченому, підсудному права на захист
Захист прав особистої приватної власності
Правове становище та повноваження адвоката як представника сторін та третіх осіб у господарському процесі
Повноваження та правове становище адвоката як представника сторін та третіх осіб у господарському процесі
Принципи діяльності адвоката
Скарга адвоката прокурору, в суди, в яких випадках вони надаються? Зміст і форма скарг
Участь у апеляційному і касаційному суді
Честь і гідність адвоката

РЕФЕРАТИ З АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА

Адміністративна відповідальність державних службовців
Адміністративне право Німеччини
Адміністративне право Франції
Адміністративні договори як особлива форма регулювання управлінських відносин
Адміністративні режими і методи їх здійснення
Адміністративно-правове забезпечення управління національною безпекою, обороною, зовнішньополітичною діяльністю
Адміністративно-правові відносини
Виконавчі органи місцевих рад
Врахування вимог європейської конвенції з прав людини при характеристиці адміністративно-правового статусу фізичних осіб
Державна автоінспекція
Державна підтримка благодійницької діяльності
Державна таємниця та проблемні питання адміністративної реформи
Державний контроль як засіб забезпечення законності у сфері державного управління
Державний контроль як спосіб забезпечення законності у сфері державного управління
Загальна характеристика закону України "Про місцеве самоврядування"
Конституція України про гілки влади України
Методи муніципального права
Механізм адміністративно-правового регулювання
Муніципальний менеджмент - якісно новий рівень управляння ресурсами територіальної громади
Національна безпека України
Національна безпека
Нормативно-правова база кінематографії
Нормотворча діяльність органів місцевого самоврядування
Об'єднання громадян як суб'єкти конституційного і адміністративного права
Особливості здійснення державного управління та місцевого самоврядування в Києві
Поняття і ознаки адміністративно-правових відносин
Поняття і структура адміністративно-правових норм
Поняття, сутність та види адміністративного нагляду, відмінність від прокурорського нагляду
Право інтелектуальної власності як об'єкт адміністративно-правового захисту
Принципи адміністративного права
Принципи державного управління
Проблемні питання відповідальності неповнолітніх
Проект концепції адміністративної реформи в Україні
Реєстрація шлюбу
Режим законності
Розмежування адміністративного проступку та злочину
Роль уряду в системі виконавчої влади
Система органів виконавчої влади на Україні: загальна характеристика управлінських зв'язків
Статус і роль представників президента
Українське законодавство про об'єднання громадян
Управління юстицією
Форми і методи роботи виконавчих органів місцевого самоврядування
Хід адміністративної реформи в Україні: проблемні питання

РЕФЕРАТИ З АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРОЦЕСУ

Апеляційний розгляд справ у порядку письмового провадження
Договір про надання юридичних послуг
Забезпечення апеляційного та касаційного оскарження рішень адміністративного суду
Касаційне провадження в адміністративному судочинстві
Контрольні провадження в адміністративному процесі
Питання реалізації принципів адміністративного судочинства щодо захисту прав громадян
Проблемні питання забезпечення доступності правосуддя в адміністративному судочинстві
Спеціаліст в адміністративному судочинстві
Суть та значення додаткового судового рішення

РЕФЕРАТИ З БАНКІВСЬКОГО ПРАВА

Вексельне кредитування
Види рахунків, що відкриваються в банківських установах
Відповідальність за порушення на ринку цінних паперів
Комерційні банки
Ліцензування валютних операцій
Основи взаємовідносин національного банку України з вищими органами держави
Поняття ринку цінних паперів та його регулювання
Поняття, види та порядок використання банківських рахунків
Правова природа центрального банку
Правове регулювання грошового обігу
Правове регулювання кредитних відносин
Правове становище комерційних банків України
Реорганізація комунальних банків

РЕФЕРАТИ З БІРЖОВОГО ПРАВА

Види біржових угод
Поняття і форми біржової торгівлі. Правила біржової торгівлі
Правовий статус учасників біржової торгівлі
Правові засади діяльності котирувальної комісії
Функції, права і обов'язки товарних бірж

РЕФЕРАТИ З ГОСПОДАРСЬКОГО ПРАВА

Арбітражна угода і арбітражне застереження
Біржові операції на фондовій біржі
Види господарських товариств
Виконання господарських договорів
Відшкодування збитків у сфері господарювання
Господарська діяльність і підприємництво, їх схожість і відмінність
Господарський договір
Господарські договори та їх види
Господарсько-правові норми: поняття та види
Державна регуляторна політика в сфері господарської діяльності
Державна реєстрація підприємств
Державне регулювання природних монополій
Договір поставки
Загальна характеристика господарських товариств
Засоби державного регулювання господарської діяльності. Державна підтримка господарської діяльності
Ліцензування господарської діяльності
Методи правового регулювання господарських відносин
Мирова угода
Напрямки вдосконалення господарського законодавства
Ознаки юридичної особи
Поняття і види судових витрат
Поняття і види юридичної відповідальності суб'єктів господарської діяльності
Поняття монопольного становища
Поняття та предмет зобов'язання з відшкодування шкоди
Поняття, предмет і метод господарського права
Поняття, функції та види бірж
Порядок управління справами командитного товариства
Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності
Правове регулювання права приватної власності в Україні
Правове становище виробничого кооперативу
Правове становище комерційних банків України
Правове становище підприємств
Правовий режим державного майна
Правовий режим ліцензування господарської діяльності
Правовий режим майна державних підприємств. Особливості правового режиму майна державних бюджетних установ
Правовий статус антимонопольного комітету
Претензійна робота
Регулювання зовнішньоекономічної діяльності
Регулювання міжнародного бізнесу в Україні
Система господарського права
Статус та господарська компетенція казенного підприємства
Суб'єкти господарського права та їх характеристика
Фонди акціонерного товариства
Функції господарської відповідальності
Юридична відповідальність суб'єктів господарської діяльності

РЕФЕРАТИ З ГОСПОДАРСЬКОГО ПРОЦЕСУ

Відвід судді
Докази в господарському судочинстві
Історія розвитку господарських судів в Україні
Мирова угода і припинення провадження в справах про банкрутство
Перегляд судових рішень в касаційному порядку
Повноваження прокурора вищого рівня щодо винесеного судом рішення
Повторна касація
Позовна форма захисту в господарському процесі
Поняття господарського процесу і господарського права
Поняття та предмет господарського процесу
Представництво у господарському процесі
Принципи провадження у справі в господарському суді як стадія господарського процесу
Судові витрати
Судові витрати
Учасники господарського процесу

РЕФЕРАТИ З ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ

Види страхування у державних органах України
Державна кадрова політика в Україні
Основні риси моделі державної служби
Поняття та зміст ефективності державної служби
Порядок формування кадрового резерву
Припинення державної служби, відставка державних службовців

РЕФЕРАТИ З ЕКОЛОГІЧНОГО ПРАВА

Види еколого-правової відповідальності
Відповідальність за порушення законодавства про охорону, використання і відтворення тваринного світу
Гарантії права громадян на екологічну безпеку
Джерела екологічного права
Законодавча база раціонального використання природних ресурсів
Здоров'я людини як об'єкт екологічних правовідносин
Конституція України як джерело екологічного права
Механізм соціально-правових гарантій ефективності екологічної експертизи
Об'єкти екологічного права
Право власності на природні ресурси
Право водокористування, підстави виникнення, зміни і припинення
Правова охорона вод в Україні
Правове забезпечення екологічної безпеки
Правові основи управління і контролю в екологічній сфері
Правові питання кадастрів природних ресурсів
Система та статус органів управління та контролю в екологічних правовідносинах

РЕФЕРАТИ З ЖИТЛОВОГО ПРАВА

Договір найму жилого приміщення
Забезпечення громадян жилими приміщеннями в будинках ЖБК
Першочергове надання жилих приміщень
Право власності на житлові приміщення в будинках (квартирах) приватного житлового фонду
Правове регулювання приватизації житлового приміщення

РЕФЕРАТИ З ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРАВА

Окремі види інвестиційних договорів
Правове регулювання лізингу в Україні
Правовий та економічний зміст іноземних інвестицій. Види та форми іноземних інвестицій
Правові основи управління спеціальною (вільною) економічною зоною
Режим іноземного інвестування
Форми інвестиційної діяльності
Форми та зміст інвестиційного договору

РЕФЕРАТИ З ІСТОРІЇ ПРАВА ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН

Буржуазно-демократична революція в Німеччині та оформлення Веймарської республіки
Відміна кріпосного права в Росії. Законодавчі акти
Відновлення та розвиток польської держави у ХХ ст.
Держава і право Московської держави
Держава і право Росії в період громадянської війни
Держава і право середньовічної Англії
Держава і право Стародавнього Сходу
Законник Стефана Душана як збірник сербського феодального права
Занепад Османської імперії
Зміни в буржуазному законодавстві після Другої світової війни і смертна кара
Німеччина у післявоєнний період
Об'єднання Німеччини. Конституція 1871 року
Основні етапи формування фінської держави
Охарактеризуйте платформи різних груп французьких революціонерів: жирондистів, якобінців. Дайте історико-правову оцінку терору якобінської диктатури (причини, завдання, наслідки, тощо)
Партійна система Великобританії у ХХ ст.
Первіснообщинна суспільна організація
Порівняльна характеристика, закріплення та гарантії політичних прав на українських землях у складі Чехословаччини і Польщі у 20-30 рр. 20 ст.
Правова оцінка Хабеас Корпус акт
Прихід до влади фашистської партії та організація політичного терору в Німеччині
Реконструкція півдня (1865-1877). Друга хвиля поправок до конституції
Римська рабовласницька держава
Соціальний стан жінки у Стародавньому Римі
Способи захисту права власності
Суть поділу влад та їхнього взаємного контролю, закладеного в конституції США 1787 року
Фашизм

РЕФЕРАТИ З ІСТОРІЇ ПРАВА УКРАЇНИ

Вищі органи державної влади і управління в Україні в 1917-1920 рр.
Возз'єднання Західної України і Північної Буковини з Українською СРР
Державний лад Галицько-Волинського князівства
Козацьке звичаєве право
Конституція П. Орлика
Основні риси права козацько-гетьманської держави
Поліцейська та тюремна реформа другої половини 19 ст. Основні риси та особливості проведення в Україні
Порівняльна характеристика, закріплення та гарантії політичних прав на українських землях у складі Чехословаччини і Польщі у 20-30 рр. 20 ст.
Походження східних слов'ян за норманською теорією
Право України в період перебудови
Правове регулювання становища України-Гетьманщини
Радянська влада в Україні в 20-30-х рр. ХХ ст.
Розвиток сімейного законодавства в Україні
Судово-прокурорські органи та система права в західноукраїнських землях у період міжвоєнної окупації
Судоустрій Київської Русі
Суспільно-політичний лад і право в західноукраїнських землях під владою Австро-Угорської імперії
Українська державність за директорії УНР
Форми державного правління за конституцією П. Орлика

РЕФЕРАТИ З ІСТОРІЇ ПРАВОВИХ ВЧЕНЬ

Вчення про державу і право Хоми Аквінського
Державно-правові ідеї І. Франка
Державно-правові ідеї Київської Русі
Ідеї соціалістів-утопістів 17-18 століття про походження політичної влади
Питання держави і права в "Молінні" Данила Заточника та "Повісті временних літ"
Платон - один із найвидатніших мислителів, його вчення про ідеальну державу
Політико-правові ідеї в арабському ісламі
Політико-правові погляди Піфагора
Політичні ідеї раннього християнства
Політичні погляди Махатми Ганді
Політичні та правові вчення римських юристів
Політичні та правові погляди Бенедикта Спінози
Політично-правові ідеї середньовічних єресей

РЕФЕРАТИ З КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА

Верховна Рада, її склад і компетенції
Взаємовідносини держави та об'єднань громадян
Геополітичне і географічне становище України і його вплив на державотворчий процес
Гуманістична проекція правозахисних конвенцій у національному законодавстві України
Державне регулювання мовної ситуації в Україні
Законодавче обмеження змісту прав та свобод людини і громадянина
Конституційні принципи і основні стадії виборчого процесу в Україні
Конституційно-правовий статус суддів в Україні
Місцеві вибори: порядок, організація і проведення
Обмеження змісту прав та свобод людини і громадянина
Організація органів державної влади
Організація проведення референдумів
Організація проведення референдумів
Особисті права і свободи
Особисті права та свободи
Особливості виборів Президента України
Особливості конституційно-правових відносин
Особливості правового статусу іноземців в Україні
Поняття і види прав, свобод та обов'язків людини і громадянина
Права людини в Україні
Право громадян на об'єднання - невід'ємне право людини і громадянина
Право на доступ до інформації
Право на життя дитини-біженця
Право на життя
Право на захист дітей у сім'ї
Право на освіту
Право на працю
Право на свободу переконань і вільне їх виявлення
Правовий статус громадянина в Україні
Правовий статус представництва Президента України в Автономній Республіці Крим
Принцип поділу державної влади в Україні
Принципи гласності і законності
Принципи гласності та законності
Проблеми демократизації політичної системи України
Служба в армії - обов'язок кожного
Судова влада в Україні
Суть прямої (безпосередньої) демократії
Територіальна громада: функції, повноваження і форми діяльності
Територіальна громада
Уповноважений Верховної Ради України

РЕФЕРАТИ З КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН

Адміністративно-територіальний поділ країни
Громадянство в країнах ЄС
Європейська система захисту прав людини
Конституційне право зарубіжних країн
Конституційне право Росії
Конституція Великобританії
Муніципальні системи зарубіжних країн (на прикладі Франції Іспанії, Італії, Індії, КНР)
Основи конституційного права Великобританії
Основи конституційного права Індії
Особливості латиноамериканських конституцій
Охарактеризуйте сучасне конституційно-правове регулювання суспільних відносин в галузі освіти, науки, культури
Парламент США
Поняття, види та ознаки федерації
Порядок набуття громадянства (підданства) в зарубіжних країнах
Право на життя. Аборт і смертна кара
Судова влада в недемократичних суспільствах
Судова влада Німеччини
Судова влада Франції
Форми державного правління
Формы государства в зарубежных странах
Чи здійснюється законодавча функція при відсутності парламенту або поза його волею?

РЕФЕРАТИ З КРИМІНАЛІСТИКИ

Вбивство на замовлення
Криміналістична ідентифікація людини за зовнішніми ознаками
Криміналістична ідентифікація людини за зовнішніми ознаками
Криміналістична техніка
Криміналістична характеристика викрадень теплової енергії шляхом її самовільного викрадення
Методи розслідування злочинів
Методика розслідування злочинів, пов'язаних з наркотиками
Обшук транспортних засобів
Основи методики розслідування злочинів по гарячих слідах
Основи методики розслідування розбійних нападів
Основні методи розслідування умисного заподіяння тяжких тілесних ушкоджень
Поняття, види, психологічні основи допиту
Поняття, психологічні основи та види допиту
Розслідування вбивств на замовлення
Розслідування вбивств, учинених на замовлення
Тактика допиту потерпілого у справах про злочини про порушення трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина
Тактика провадження окремих слідчих дій за злочинами про хабарництво на сучасному етапі

РЕФЕРАТИ З КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОГО ПРАВА

Виховні колонії для неповнолітніх та їх особливості
Дія кримінально-виконавчого законодавства у часі, просторі і за колом осіб
Класифікація засуджених до позбавлення волі
Покарання у виді арешту
Порядок та умови відбування покарання у вигляді позбавлення волі
Правове регулювання, порядок і умови виконання покарань у виді обмеження волі
Правовий статус осіб, які відбули покарання
Прийом та облік засуджених в установах виконання покарань
Соціальні та юридичні наслідки позбавлення волі

РЕФЕРАТИ З КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА

Амністія
Виправні роботи
Виявлення злочинного наміру та відмежування його від готування до злочину
Відповідальність співучасників злочину
Гуманізація кримінальної політики України
Завдання прокурорського нагляду
Загальна характеристика злочинів проти власності
Загальна характеристика злочинів проти життя та здоров'я особи
Злочини проти порядку несення служби на полі бою та в районі воєнних дій
Знаряддя і засоби вчинення злочину проти громадського порядку та моральності
Кваліфікація злочинів
Конкуренція кримінально-правових норм при конкуренції злочинів
Контрабанда (ст. 201 КК)
Крайня необхідність
Кримінальне покарання та відповідальність неповнолітніх
Кримінально-правова відповідальність за злочини у сфері банкрутства
Кримінально-правова відповідальність за злочини у сфері підприємницької діяльності
Кримінально-правові санкції
Легкі тілесні ушкодження
Насильницьке задоволення статевої пристрасті неприродним способом
Насильство як класифікуюча ознака вимагання. Види і суспільна небезпека
Необхідна оборона. Перевищення меж необхідної оборони
Необхідна оборона
Об'єкт злочину
Обман і зловживання довірою як спосіб вчинення шахрайства та його ознаки та кваліфікація
Організатор злочину за кримінальним законодавством України та відповідальність організаторів і учасників організованої групи чи злочинної організації
Осудність
Підстави кримінальної відповідальності
Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу та державного чи громадського діяча
Позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю як вид покарання за кримінальним законодавством України та його призначення
Покарання у вигляді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю
Поняття кримінальної відповідальності
Поняття покарання
Правові підстави звільнення особи від кримінальної відповідальності за злочини, вчинені проти громадського порядку та моральності
Предмету злочину
Призначення більш м'якого покарання, ніж передбачено законом
Проблема кваліфікації викрадення майна та грошей за допомогою комп'ютерів
Система кримінального права
Система та види злочинів проти власності
Суб'єктивні ознаки злочинів у сфері службової діяльності
Тлумачення закону про кримінальну відповідальність
Ухилення від сплати податків як злочин та адміністративне правопорушення
Ухилення від сплати податків як злочин та адміністративне правопорушення
Уявна оборона і її відмінність від необхідної оборони
Характеристика злочинів проти національної безпеки України
Хуліганство
Чинність закону про кримінальну відповідальність у просторі
Чинність закону про кримінальну відповідальність у часі
Шпигунство. умовне звільнення від кримінальної відповідальності особи, яка вчинила шпигунство
Штраф як покарання за злочини, вчинені у сфері господарської діяльності

РЕФЕРАТИ З КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

Аналіз доказів
Виконання вироку, ухвали і постанови суду
Докази і доказування в кримінальному процесі
Досудове слідство
Забезпечення безпеки учасників кримінального процесу
Затримання підозрюваного у вчиненні злочину
Захисна діяльність адвоката у кримінальному процесі
Захисні промови видатних адвокатів
Історичні форми кримінального процесу
Наука кримінального процесу
Основні положення касаційного провадження
Особливості провадження у справах неповнолітніх
Підстави та процесуальний порядок відмови в порушенні кримінальної справи
Поняття і значення закриття кримінальної справи
Потерпілий в доказуванні обставин подій злочину
Почеркознавча експертиза
Право особи на судове оскарження затримання, арешту та продовження строку взяття під варту
Принцип забезпечення поваги до гідності особи
Принцип публічності у кримінальному процесі
Прокурор у кримінальному процесі
Протокол відтворення обстановки та обставин події
Протокол огляду місця події
Процесуальні можливості вилучення і дослідження документів як джерела доказів у справі
Процесуальні правила застосування технічних засобів фіксації огляду місця події злочину
Процесуальні форми виявлення та усунення причин і умов, що сприяють злочину
Свідок у кримінальному процесі на стадії досудового слідства
Спеціальні принципи кримінального процесу
Стратегія та тактика здійснення процесуальної функції захисту у кримінальному процесі
Строки тримання під вартою та порядок їх продовження
Суддя в кримінальному процесі
Судовий розгляд справ в апеляційній інстанції та процесуальні форми рішень суду
Участь захисника в суді першої інстанції
Участь понятих на стадії досудового слідства

РЕФЕРАТИ З КРИМІНОЛОГІЇ

Вплив репресивних заходів на стан злочинності в державі
Запобігання корисливим злочинам
Злочинність неповнолітніх та її профілактика
Кримінально-правовий та кримінологічний аналіз професійної злочинності
Кримінологічна характеристика і профілактика професійної злочинності
Поняття особи злочинця, соціальне й біологічне в особі злочинця
Попередження організованої злочинності
Постпенітенціарна реабілітація
Рецидивна злочинність

РЕФЕРАТИ З МИТНОЇ СПРАВИ

Засоби контролю аудіовізуальних матеріалів
Митне оформлення експорту
Процесуальні дії у справі про порушення митних правил
Фіскальні функції державної митної служби
Вплив НТП на процес технічного оснащення митниці

РЕФЕРАТИ З МІЖНАРОДНОГО ПРИВАТНОГО ПРАВА

Джерела міжнародного приватного права
Джерела правового регулювання зовнішньоекономічної діяльності
Дієздатність і правоздатність іноземців в Україні
Договір міжнародної купівлі-продажу товарів
Європейський суд з прав людини
Зворотне відсилання до права третьої держави
Зловживання монопольним становищем
Історія міжнародних відносин України
Міжнародна організація праці
Міжнародне визнання України після розпаду СРСР
Міжнародне морське право
Міжнародне право у 19 столітті
Міжнародне публічне право
Міжнародне співробітництво держав по використанню транспортних кордонів України
Міжнародний договір
Міжнародні державні та недержавні організації з охорони інтелектуальної власності
Міжнародні транспортні коридори
Обхід закону в міжнародному праві
Основні принципи міжнародного права
Основні принципи міжнародного права
Основні способи вирішення питання кваліфікації
Положення національного права, національних судів і національних процесуальних правил
Поняття зовнішньоторговельної угоди
Права працівників-мігрантів і членів їх сімей
Правове регулювання іноземних інвестицій
Рада Європи: цілі, структура, функції
Розвиток науки міжнародного приватного права
Санкції та відповідальність у міжнародному праві
Свобода пересування працівників і свобода облаштування
Скарги в європейський суд по правам людини
Співробітництво України з НАТО
Україна як суб'єкт міжнародного економічного права
Франчайзинг у міжнародній торгівлі

РЕФЕРАТИ З МІЖНАРОДНОГО ПУБЛІЧНОГО ПРАВА

Актуальні проблеми сучасного дипломатичного права
Визнання у міжнародному праві
Дипломатичні представництва
Діяльність ЮНЕСКО як важливий фактор культурного співробітництва народів
Законодавча, виконавча і судова влада і їх вплив на зовнішню політику
Захист прав людини від держави-порушника
Значення загальної декларації прав людини
Комісії ЄС
Міжнародне право прав людини
Міжнародний суд ООН
Міжнародно-правова регламентація умов космічної діяльності
Новий курс президента США Ф. Рузвельта
Позови про визнання правових актів недійсними. Процесуальна правосуб'єктність: пряме відношення та індивідуальне відношення
Право Японії
Пріоритет національного законодавства
Юридичні основи міжнародного права

РЕФЕРАТИ З НОТАРІАТУ

Нотаріальний захист права власності
Організаційна побудова нотаріату в Україні
Посвідчення договорів доручення

РЕФЕРАТИ З ПАТЕНТОЗНАВСТВА

Електронна публікація як об'єкт авторського права
Міжнародні стандарти інтелектуальної власності
Об'єкти та суб'єкти права інтелектуальної власності
Право інтелектуальної власності
Регулювання промислової власності в Україні
Характеристика особистих немайнових прав інтелектуальної власності

РЕФЕРАТИ З ПІДПРИЄМНИЦЬКОГО ПРАВА

Майнова основа суб'єктів підприємництва
Поняття підприємницького права
Правове регулювання підприємницької діяльності
Правове становище підприємств

РЕФЕРАТИ З ПОДАТКОВОГО ПРАВА

Державне мито: платники податку, об'єкт оподаткування, пільги та ін.
Єдиний податок для суб'єктів малого підприємництва - юридичних осіб
Загальнодержавні податки
Загальнодержавні податки
Кримінальна відповідальність за порушення податкового законодавства
Облік валового доходу
Оподаткування доходів громадян, суб'єктів підприємницької діяльності
Податки. Види податків. Методи встановлення податкових ставок
Податкова система Греції
Податкова система Норвегії
Податкова система Угорщини
Податкова система України
Податкове право як інститут фінансового права України
Податок з власників транспортних засобів і самохідних машин і механізмів
Податок з доходів фізичних осіб
Податок на прибуток підприємства
Податок на промисел
Порядок нарахування, утримання та сплати (перерахування) до бюджету податку з доходів фізичних осіб
Правова природа непрямих податків
Правові основи і порядок стягнення мита. види мита в Україні: особливості оподаткування митом фізичних осіб
Ринковий збір
Фінансові санкції у вигляді штрафів

РЕФЕРАТИ З ПРАВА ВЛАСНОСТІ

Зміст правовідносин власності
Підстави виникнення права спільної власності
Право власності інших держав, їх юридичних осіб та міжнародних організацій на території України

РЕФЕРАТИ З ПРАВА СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ

Аналіз законодавства про соціальну допомогу
Державна допомога сім'ям при народженні дитини
Закон України "Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям"
Накопичувальний фонд
Особливості пенсійного забезпечення ветеранів війни та праці
Право громадян на державне пенсійне забезпечення
Призначення та функції комісії з соціального страхування на підприємстві
Проблема прожиткового мінімуму в Україні
Соціальний захист інвалідів
Становлення та розвиток нормативно-правового регулювання соціально правового захисту осіб, які постраждали внаслідок чорнобильської катастрофи
Шляхи фінансування державної соціальної допомоги

РЕФЕРАТИ З ПРАВОВОЇ СТАТИСТИКИ

Аналітичні групування
Централізовані та децентралізовані зведення

РЕФЕРАТИ З ПРАВОЗНАВСТВА

Загальна характеристика права, поняття норм права, джерел права, нормативно-правовий акт та його види. система права, предмет і метод правового регулювання
Підстави припинення та розірвання трудового договору
Поняття і зміст права власності, форми та захист права власності
Поняття права та його ознаки
Поняття та підстави спадкоємства. Види спадкування
Поняття трудового права. Трудові правовідносини. Суб'єкти трудових правовідносин
Порядок притягнення адміністративної відповідальності. Органи, посадові особи, уповноважені розглядати справи про адміністративні правопорушення
Характеристика джерел права як зовнішньої форми його виразу

РЕФЕРАТИ З ПРОКУРОРСЬКОГО НАГЛЯДУ

Акти прокурорського реагування. Вимоги щодо їх оформлення
Взаємодія прокуратури з іншими органами у боротьбі з корупцією та організованою злочинністю
Гарантії незалежності прокуратури
Завдання нагляду за додержанням законів органами, які проводять оперативно-розшукову діяльність, дізнання та досудове розслідування
Завдання прокурора в судовому процесі
Місце та роль прокуратури в державному апараті
Нагляд за додержанням законів при виконанні судових рішень
Нагляд за додержанням і застосуванням законів про права і свободи людини та громадянина
Повноваження генеральної прокуратури України по керуванню органами прокуратури
Поняття прокурорського нагляду
Постанова прокурора як акт прокурорського реагування
Правові основи діяльності органів прокуратури
Представництво інтересів громадян або держави в суді
Розгляд заяв і скарг в органах прокуратури України
Участь прокурорів у засіданнях органів державної влади і управління

РЕФЕРАТИ З РИМСЬКОГО ПРАВА

Гарантії виконання зобов'язань
Закони ХІІ таблиць
Зміст заповіту
Значення римського права
Кодифікації римського права
Кодифікація Юстиніана
Періоди розвитку римського права
Поняття договору. Види договорів та їх характеристика
Поняття позадоговірних зобов'язань
Право спадкування. Легати і фідеїкоміси
Правоздатність. Зміст зобов'язань
Речове право в римському праві
Римське рабовласницьке право
Соціальний стан жінки у Стародавньому Римі
Юридичні факти у римському праві

РЕФЕРАТИ З СІМЕЙНОГО ПРАВА

Аналіз права власності, згідно Сімейному кодексу України та Кодексу про шлюб і сім'ю
Майнові правовідносини чоловіка і жінки, які проживають однією сім'єю без реєстрації шлюбу
Поняття сім'ї в сімейному праві
Право дитини на ім'я
Умови усиновлення в Україні

РЕФЕРАТИ З СУДОВИХ ТА ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ

Військова служба правопорядку у збройних силах України
Державна прикордонна служба
Державні служби охорони здоров'я
Дисциплінарна відповідальність адвоката
Європейський суд прав людини
Заохочення та дисциплінарна відповідальність прокурорів і слідчих прокуратури
Органи боротьби з організованою злочинністю та їх повноваження
Особливі права міліції у боротьбі зі злочинністю і правопорушеннями
Поняття правоохоронного органу та критерії його визначення
Поняття, завдання та структура міліції
Прокурорський нагляд за додержанням законності при розслідуванні злочинів та виконанні кримінальних покарань
Система і компетенція органів державної податкової служби
Служба безпеки України
Суддівське самоврядування та його органи
Юридична відповідальність судді: поняття і характеристика

РЕФЕРАТИ З СУДОВОЇ БУХГАЛТЕРІЇ

Використання бухгалтерських документів і матеріалів інвентаризації при виявленні та розслідуванні корисливих злочинів в економіці
Використання облікових документів при виявленні та розслідуванні злочинів при операціях з основними засобами підприємства
Вимоги до судових експертів, їх права, обов'язки та відповідальність
Експертне дослідження операцій із грошовими коштами в касі та на рахунках в банку. Перевірка операцій по розрахункових рахунках
Судово-бухгалтерська експертиза в Україні

РЕФЕРАТИ З СУДОВОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

Принципи судово-експертної діяльності

РЕФЕРАТИ З СУДОВОЇ МЕДИЦИНИ

Експертиза алкогольних отруєнь
Експертиза при спірних статевих станах і статевих злочинах
Експертиза трупів новонароджених
Кримінальна відповідальність медичних працівників за професійно-посадові правопорушення
Розлад здоров'я і смерть від зміни барометричного тиску
Розлади здоров'я і смерть від електроструму
Сифілітичні захворювання головного мозку. Судово-психіатрична оцінка
Структура судової психіатрії
Судова медична діагностика отруєнь
Судово-медична експертизи і встановлення тяжкості тілесних ушкоджень
Судово-медичні аспекти пересадження органів і тканин
Утоплення і його механізм. Діагностика утоплення

РЕФЕРАТИ З ТЕОРІЇ ПРАВА

Верховенство права
Держава як суб'єкт внутрідержавного та міжнародного права
Державний режим
Застосування норм права
Клонування: за і проти
Методологія теорії держави і права
Міністеріальний режим
Мусульманське право
Норми права та інші соціальні норми
Об'єкти правовідносин
Офіційне оприлюднення нормативно-правових актів
Підходи до класифікації сучасних правових систем
Поняття і види юридичних санкцій
Поняття і ознаки права, його принципи і функції
Порівняльна характеристика порядку функціонування і взаємодії вищих органів державної влади в різних правових системах
Правотворчість
Реалізація норм права і правозастосування
Релігійні норми як вид соціальних норм
Рішення суду як правозастосовний акт
Світовий досвід функціонування суду присяжних в сучасній концепції демократії
Система стримувань і противаг
Соціальна відповідальність
Спеціально-юридичні принципи права
Співвідношення понять права і свободи
Стадії правотворчого процесу
Сучасні історичні типи держави
Форма вини у різних галузях права
Форма держави
Юридичний прецедент як форма права
Юридичні факти в механізмі правового регулювання

РЕФЕРАТИ З ТРУДОВОГО ПРАВА

Аналіз трудового договору виробництва
Види дисциплінарних стягнень і порядок їх застосування
Види матеріальної відповідальності
Відповідальність підприємств, установ, організацій за порушення норм з охорони праці
Галузеві принципи трудового права
Гарантії при звільненні працівників
Гарантії при прийнятті на роботу жінок
Генеральна угода як джерело трудового права
Джерела трудового права
Зміст трудових контрактів
Колективний договір
Локальні джерела трудового права
Матеріальна відповідальність працівників за заподіяну шкоду
Матеріальна відповідальність працівників за шкоду, заподіяну підприємству, установі, організації
Матеріальна відповідальність сторін трудового договору
Матеріальна відповідальність
Основи правового регулювання зайнятості та працевлаштування
Охорона праці молоді
Охорона праці на підприємстві
Поняття і правове значення колективного договору
Поняття та види робочого часу
Поняття та система трудового права як науки
Правове регулювання робочого часу. Нічні та надурочні роботи
Правове регулювання робочого часу
Правове становище працівників
Правосуб'єктність та правоздатність профспілок в Україні
Працевлаштування неповнолітніх
Принципи трудового права
Розірвання трудового договору за ініціативи працівника
Розірвання трудового договору у зв'язку зі змінами в організації виробництва та праці

РЕФЕРАТИ З ФІНАНСОВОГО ПРАВА

Бюджетні повноваження місцевих органів влади
Державна контрольно-ревізійна служба України як орган фінансового контролю
Державна контрольно-ревізійна служба
Державний борг
Державні видатки
Доходи і видатки державного бюджету України та їх структура
Задача майнового страхування
Місце страхового права в системі права України
Поняття та види міжбюджетних трансфертів
Порядок організації безготівкових розрахунків
Правове регулювання державного кредиту
Правове регулювання митних платежів
Правові засади кошторисно-бюджетного фінансування
Правові засади організації валютного регулювання
Правові засади регулювання податкової системи в Україні
Правові основи бюджетного процесу
Правові основи державного кредиту
Правові основи оподаткування
Правові основи складу доходів бюджетів і їх розподіл між окремими ланками бюджетної системи України
Предмет фінансового права
Принципи бюджетного права
Принципи фінансового права
Принципи формування та реалізації місцевих бюджетів
Система державних доходів
Складові частини бюджету
Структура НБУ. Грошово-кредитна політика НБУ
Участь держави у формуванні доходів місцевих бюджетів
Фінансова системи України та її складові

РЕФЕРАТИ З ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА

Бартер. Договір бартеру
Виконання зобов'язань
Відповідальність, її види та умови
Відшкодування шкоди
Дивіденди акціонерного товариства
Договір довічного утримання (догляду). форма, сторони. момент виникнення права власності за договором довічного утримання
Договір лізингу
Елементи цивільної дієздатності та їх зміст
Застосування процентів за грошовими зобов'язаннями відповідно до цивільного кодексу
Інтелектуальна власність у сучасних ЗМІ
Момент переходу права власності на придбане майно
Момент укладання договору
Наглядова рада акціонерного товариства
Обов'язки сторін за договором найму житлового приміщенням
Особливості звернення стягнення на предмет застави
Особливості звернення стягнення на предмет застави - 2
Підтвердження виконання зобов'язання
Поняття публічного договору, його відмінності від договору приєднання
Порядок передачі прав за цінними паперами
Правове забезпечення первинного ринку цінних паперів
Правоздатність фізичної особи
Правосуб'єктність фізичної особи-підприємця: поняття, зміст
Правочини, їх види та умови діяльності
Співвідношення цивільного права і цивільного законодавства
Страхування як цивільно-правова категорія
Строки в цивільному праві
Суб'єкти цивільного права
Характеристика договору позики. Відмінність від договору кредиту
Цивільне законодавство
Цивільне законодавство
Цивільне право як галузь права та його інститути
Цивільне право як галузь
Цивільні правовідносини
Цивільно-правовий статус цивільних осіб
Цінні папери як суб'єкт цивільного права

РЕФЕРАТИ З ЦИВІЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

Види судових рішень
Вимоги до заяв про забезпечення доказів, витребування доказів, виклику свідків
Вимоги до клопотання про надання дозволу на примусове виконання рішення іноземного суду
Відновлення прав на втрачені цінні папери на пред'явника та векселі
Договір про надання юридичних послуг
Додаткове рішення суду
Докази і доказування в цивільному процесі
Залишення заяви без розгляду
Захист у цивільному процесі
Звернення до виконання вироків
Звернення рішення до виконання
Зупинення, продовження і поновлення процесуальних строків
Позови про визнання правових актів недійсними: процесуальна правосуб'єктність: пряме відношення та індивідуальне відношення
Поняття представництва в суді та його види
Порядок судового розгляду
Правові прогалини та перешкоди, пов'язані з виконанням рішень суду в цивільному процесі
Предмет цивільно-процесуального права
Справи про розірвання шлюбу
Судові витрати
Ухвала про виправлення описок та арифметичних помилок у судовому рішенні
Цивільна юрисдикція

РЕФЕРАТИ З ЮРИДИЧНОЇ ДЕОНТОЛОГІЇ

Етика юриста
Зміст юридичної діяльності
Професіограми юридичних професій
Роль юриста в суспільстві
Соціологія права
Стимул професійної діяльності юриста

РЕФЕРАТИ З ЮРИДИЧНОЇ ПРАКТИКИ

Виступ юриста
Інтерв'ювання
Клінічна правова освіта
Медіація

РЕФЕРАТИ З ЮРИДИЧНОЇ СЛУЖБИ

Поняття і зміст правової служби в органах місцевого самоврядування
Юридична служба

 

КОНТРОЛЬНІ РОБОТИ З АГРАРНОГО ТА ЗЕМЕЛЬНОГО ПРАВА

Взаємозв'язок земельного права з іншими галузями права
Завдання 1. Завдання 2. Завдання 3
Завдання і система науки аграрного права
Загально характеристика право власності на землю. Форми право власності на землю
Закони як джерело земельного право. Підзаконні акти як джерело земельного право
Класифікація і юридична сила локальних нормативно-правових актів, як джерело аграрного права
Основні напрями земельної реформи в Україні
Поняття, особливості то класифікація джерел земельного права
Правове забезпечення оздоровчого обслуговування працівників сільського господарства
Причини виникнення, визначення видів та правові засади вирішення земельних спорів

КОНТРОЛЬНІ РОБОТИ З АДВОКАТУРИ

Дисциплінарна відповідальність адвоката. Кваліфікаційно-дисциплінарні комісії адвокатури
Зміст захисної промови адвоката. Репліка адвоката. Альтернатива в захисній промові
Кваліфікаційно-дисциплінарні комісії адвокатури
Помічник адвоката і його функції, оплата праці та відповідальність
Принципи адвокатської діяльності
Процесуально-правове становище адвоката при проведенні дізнання та попереднього слідства

КОНТРОЛЬНІ РОБОТИ З АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА

Відмінність Адміністративного правопорушення від дисциплінарного проступку
Відповідальність неповнолітніх та службових осіб
Дайте визначення предмета адміністративного права. Розкрийте основи організації оборони України
Державне регулювання у сфері культури
Державне регулювання у сфері транспорту
Дисципліна як показник відповідальності державного управління
Діяльність жіночих об'єднань в Україні. Майновий стан релігійних організацій
Завдання 1-9
Загальна характеристика організації роботи органів судової влади
Задачі
Заходи адміністративного припинення
Конституційні та законодавчі принципи державної служби
Конфіскація предмета. Скласти протокол про адміністративне правопорушення
Методи адміністративного права. Управління внутрішніми справами
Методи державного управління
Можливість звільнення від адміністративної відповідальності при малозначимості правопорушення
Напрями удосконалення системи державного управління з урахуванням світового досвіду
Нормативна основа адміністративної відповідальності
Нормативне визначення, класифікація та призначення аеропортів, аеродромів
Об'єднання громадян. Управління культурою
Об'єктивна сторона адміністративного проступку
Організація діяльності відділів внутрішніх справ. Міліція. Права та обов'язки міліції
Організація роботи територіальних судів
Особливості відповідальності неповнолітніх
Підприємство як головний об'єкт управління
Позбавлення спеціального права. Вилучення речей і документів
Поняття і юридична природа місцевого самоврядування
Поняття молодіжного руху та молодіжного об'єднання
Поняття організаційної структури управління. Державне регулювання економіки
Поняття та види звернень
Поняття та особливості адміністративно-правових відносин
Поняття форм державного управління
Поняття, види та особливості адміністративно-правових норм
Попередження. Поняття адміністративного затримання
Порядок комплектування та організація служби особового складу МНС України
Права молодіжних дитячих громадських організацій
Правові основи управління економічною сферою. Державне регулювання у сфері комунікацій
Правові основи управління економічною сферою
Правові основи управління обороною. Державне регулювання в сфері антимонопольної діяльності
Принципи утворення і діяльності молодіжних і дитячих громадських об'єднань
Протоколи та їх види у справах про адміністративні правопорушення
Система, органи та посадові особи місцевого самоврядування
Склад суду та відводи при вирішенні справ в суді
Соціально-психологічні аспекти управлінської діяльності державних службовців
Статус політичних партій і громадських організацій. Порядок створення і функціонування
Структура адміністративно-правової норми
Суб'єкт адміністративного проступку. Скласти протокол про адміністративне правопорушення
Суб'єктивна сторона адміністративного процесу. Скласти протокол про адміністративне правопорушення
Україна - суверенна і незалежна держава. Виборчий процес в Україні
Управління як соціальне явище. Економіка як об'єкт адміністративно-правового регулювання
Участь молодіжних та дитячих громадських організацій у підготовці державних рішень
Функції державної служби
Характеристика державного апарату. Структура центральних органів державного апарату
Центральні органи виконавчої влади, статус і повноваження
Цілі, функції, повноваження Головного управління державної служби України

КОНТРОЛЬНІ РОБОТИ З АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРОЦЕСУ

Встановлення та обчислення строків
Зацікавлені особи та лідируючі суб'єкти
Зупинення перебігу строків
Написати адміністративний позов до адміністративного суду
Об'єкти адміністративно-процесуальних відносин
Учасники провадження у справах про адміністративні правопорушення
Який порядок виконання судових рішень в адміністративних справах?

КОНТРОЛЬНІ РОБОТИ З БАНКІВСЬКОГО ПРАВА

Історія виникнення банків. Власний капітал комерційного банку
Правове регулювання безготівкових розрахунків

КОНТРОЛЬНІ РОБОТИ З БІРЖОВОГО ПРАВА

Відповідальність за порушення правил біржової торгівлі. Ф'ючерсна біржова угода
Казначейські зобов'язання: поняття та характерні ознаки
Поняття та особливості біржового договору. Види угод на фондовій біржі
Статут фондової біржі
Функції бірж. Фондовий ринок і фондова біржа

КОНТРОЛЬНІ РОБОТИ З ГОСПОДАРСЬКОГО ПРАВА

Антимонопольній комітет України. Його правовий статус
Види господарсько-правової відповідальності
Відносини власності і право власності в економіці України
Відповідальність за порушення антимонопольного законодавства
Відповідальність за порушення законодавства про захист економічної конкуренції
Господарське зобов'язання. Поняття господарських зобов'язань
Господарські відносини. Види та учасники господарських відносин
Господарсько-адміністративні штрафи
Дайте визначення господарського законодавства, назвіть його джерела, визначте систему господарського законодавства
Державна реєстрація підприємств. Поняття і види господарських товариств
Економічна конкуренція. Законодавство про захист економічної конкуренції
Завдання 13
Загальний порядок заснування господарської діяльності
Захист підприємців від незаконного втручання в їхню діяльність державних органів
Зупинення та припинення діяльності підприємців. Поняття інвестицій та інвестиційної діяльності
І. Господарське право, господарське законодавство
Історія розвитку корпорації та корпоративного права
Командитне товариство: поняття і правове становище
Підприємства колективної власності. Види адміністративно-господарських санкцій
Поняття господарського законодавства. Поняття підприємництва та ознаки підприємництва
Поняття і види підприємств. Товарообмінні (бартерні) операції
Поняття про види суб'єктів господарювання. Правовий статус Антимонопольного комітету України
Поняття суб'єктів підприємницької діяльності
Поняття та види господарської діяльності. Комерційна господарська діяльність
Поняття та види суб'єктів господарювання. Поняття суб'єктів господарювання
Поняття та ознаки господарських зобов'язань та господарські договори
Поняття та особливості корпоративних правовідносин
Право приватної власності в економіці України. Поняття, форми (види)
Правове становище членів виробничого кооперативу
Правовий режим нематеріальних активів і спеціальних фондів підприємства
Правові режими майна суб'єктів господарювання
Регулювання малого підприємництва. Договір найму (оренди)
Реєстрація суб'єкта підприємницької діяльності у державних органах
Система та джерела господарського законодавства
Способи проведення тендерів на закупівлю медичної техніки установами та закладами охорони здоров'я за рахунок бюджетних коштів
Справи, підсудні місцевим господарським судам. Територіальна і виключна підсудність
Торгово-промислові палати
Участь держави у сфері господарювання
Форма господарського договору
Функції органів Управління акціонерним товариством. Єдиний податок для малих підприємств
Штучне підвищення і підтримання високих цін та зговір про фіксування цін
Юридична відповідальність суб'єктів господарської діяльності
Яким чином вирішується питання про мову в арбітражному провадженні?
Які існують обмежувачі в діяльності суб'єктів господарювання?

КОНТРОЛЬНІ РОБОТИ З ГОСПОДАРСЬКОГО ПРОЦЕСУ

Виконати задачі
Вирішення господарських спорів у суді першої інстанції
Відмова у прийнятті позовної заяви. Повернення позовної заяви
Відповідальність за ухилення від виконання рішення, ухвали, постанови господарського суду
Завдання та функції господарських судів
Закон України "Про виконавче провадження"
Залишення позову без розгляду. Прийняття рішення
Склад учасників судового процесу. Сторони в судовому процесі
Треті особи як учасники господарського процесу і представники сторін

КОНТРОЛЬНІ РОБОТИ З ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ

Державне управління як системне суспільне явище, теорія і навчальна дисципліна
Державне управління: суть і принципи. Система органів виконавчої влади та принципи їх побудови
Загальні обов'язки державних службовців. Наукове забезпечення реформування державної служби
Міжнародно-правове та українське регулювання державної служби: порівняльний контекст
Мотивація, стимулювання праці та заохочення державних службовців
Основні функції управління. Професійний розвиток та навчання державних службовців
Поняття та види правових джерел інституту державної служби
Поняття, види та принципи державної служби. Управління наукою
Співвідношення виконавчої влади, державного управління та адміністративного права
Суть та методи функціонального аналізу в системі державної служби. Державна служба у ФРН
Характеристика кадрової роботи. Кадрове планування. Суть управління державною службою

КОНТРОЛЬНІ РОБОТИ З ЕКОЛОГІЧНОГО ПРАВА

Гарантії реалізації та захисту екологічних прав громадян
Екологічні обов'язки громадян
оняття та підстави юридичної відповідальності в екологічній сфері
Основні положення Закону України Про охорону навколишнього природного середовища
Проведіть співвідношення між правовими режимами повітряного простору, атмосферного повітря і радіочастотного ресурсу
Форми власності на природні ресурси

КОНТРОЛЬНІ РОБОТИ З ЖИТЛОВОГО ПРАВА

Житлові правовідносини та їх правова природа. Предмет, метод та принципи житлового права
Комплексне дослідження ринку нерухомості. Управління технічним станом об'єктів нерухомості
Припинення договору найму жилого приміщення в будинку
Розвиток житлового законодавства

КОНТРОЛЬНІ РОБОТИ З ЗАПИСУ АКТІВ ГРОМАДЯНСЬКОГО СТАНУ

Архіви відділів реєстрації актів громадянського стану. Реєстрація одруження
Кваліфікаційні комісії в органах РАГС. Реєстрація смерті
Система і діяльність органів реєстрації актів громадянського стану
Статус відділу реєстрації актів громадянського стану

КОНТРОЛЬНІ РОБОТИ З ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРАВА

Правове становлення іноземного інвестора
Характеристика об'єктів і суб'єктів інвестиційної діяльності

КОНТРОЛЬНІ РОБОТИ З ІСТОРІЇ ПРАВА ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН

Веймарська республіка і Третій Рейх. О. Кромвель як політичний діяч
Вплив ісламу на розвиток держави і права в арабів. Політичний портрет А. Гітлера
Порівняльна характеристика двопартійної системи у США і Великобританії
Порівняльна характеристика ІV-ї та V-ї республіки у Франції. Кодекс Юстиніана у Візантії
Порівняльна характеристика феодального права континентальної Європи і Англії
Правове становище населення Стародавнього Вавилону

КОНТРОЛЬНІ РОБОТИ З ІСТОРІЇ ПРАВА УКРАЇНИ

Державний лад Галицько-волинської держави. Приєднання Закарпаття до УРСР
Загальна характеристика Галицько-Волинської держави. Закарпаття в роки ІІ Світової війни
Історична характеристика Київської Русі. Західна Волинь 1921-1939 рр
Формування основ радянського права в Україні

КОНТРОЛЬНІ РОБОТИ З ІСТОРІЇ ПРАВОВИХ ВЧЕНЬ

Державно-правова концепція І. Канта. Концепція держави і права Аристотеля
Концепція держави і права стоїків та епікурейців. Політико-правова ідеологія Росії ХІХ-ХХ ст
Погляди на державу і право французьких матеріалістів-енциклопедистів
Теорія поділу влад Монтеск'є. Антропологічний позитивізм. Органічна теорія держави

КОНТРОЛЬНІ РОБОТИ З КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА

Варіант 2. Задача 1-4
Види джерел конституційного права. Класифікація конституційних прав і свобод людини і громадянина
Виконати завдання 1-9
Державна влада як інститут конституційного права
Державний устрій України. Правовий статус суддів в Україні
Діяльність правозахисних організацій
Завдання 1-8
Конституційне регулювання власності в Україні та інших державах
Конституційний контроль - принципи і форми захисту прав людини
Конституційні гарантії прав людини і громадянина. Конституційні обов'язки громадян
Конституційно-правова відповідальність. Правовий статус іноземних громадян
Конституційно-правові норми та інститути, їх особливості та класифікація
Конституційно-процесуальне право України та його відмінність від конституційного права України
Міжнародні конституційно-правові інститути, якими регулюються національні відносини
Норми конституційного права України, їх особливості та класифікація
Основи економічних відносин в Україні. Конституційний контроль як вид державної діяльності
Основи функціонування органів держави. Місцеві органи виконавчої влади
Основні етапи підготовки і прийняття Конституції України у 1996 році
Основні конституційні акти ЗУНР. Функції прокуратури. Підстави припинення громадянства
Політичні права і свободи громадян України. Основні ознаки місцевого самоврядування
Політичні права і свободи громадян України
Поняття особистих прав та свобод. Інститут Уповноваженого Верховної Ради з прав людини
Порядок підготовки і проведення сесій Верховної Ради України
Право вільно обирати та бути обраним
Право звернення до органів державної влади. Закон "Про звернення громадян"
Правовий режим іноземців та осіб без громадянства в Україні
Правовий статус біженців в Україні
Преамбула конституції України. Виконавча влада в Україні. Право на недоторканість житла
Принципи та норми конституційного права. Повноваження Президента
Реалізація та охорона Конституції
Статус президента в Болгарії. Статус президента в Угорщині. Статус президента в Польщі
Судова влада в системі розділу влади. Виконавча влада в системі органів держави
Україна - суверенна і незалежна держава. Принципи місцевого самоврядування
Україна - суверенна і незалежна держава.Законодавче регулювання стадій виборчого процесу
Характеристика особливостей конституційного процесу в Україні до доби Центральної Ради

КОНТРОЛЬНІ РОБОТИ З КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН

В чому особливості конституційного регулювання прав і свобод у Франції
Демократія та система гарантій, що забезпечує її існування. Муніципалітети
Загальна характеристика інституту регулювання відносин між працею і капіталом
Конституційний лад Ізраїлю. Конституційні акти. Правове положення громадян
Парламентсько-республіканська форма державного управління та її характеристики
Поняття федерації та її ознаки. Виборче право та виборча система
Проаналізувати правничі межі демократії в іноземних країнах
Розкрити суть політичного плюралізму. Визначити поняття політичної партії
Система джерел державного права. Унітарна держава та її характеристики
Схематично відобразити структури парламенту Росії
Форма правління як характеристика державності. Визначте права і свободи особистості
Форма правління як характеристика державності. Класифікація форм правління та їх основні ознаки
Форма правління як характеристика державності

КОНТРОЛЬНІ РОБОТИ З КРИМІНАЛІСТИКИ

Ексгумація трупа
Загальнi положення тактики обшуку та виїмки i фіксації її результатiв
Загальна характеристика економічних злочинів
Криміналістична характеристика крадіжок та особливості порушення кримінальної справи по вказаній категорії злочинів
Методика розслідування грабежів
Положення розслідування шахрайства
Поняття документа в криміналістиці. Слідчий огляд документів
Початкові слідчі дії та оперативно-розшукові заходи у типових слідчих ситуаціях при розслідуванні вимагань
Предмет і завдання криміналістики. Обставини, що виключають проведення пред'явлення для впізнання
Процесуальний порядок допиту потерпілого
Процесуальний порядок пред'явлення для впізнання людини і речових доказів
Процесуальний призначення експертизи
Становлення криміналістичних знань у ХХ ст
Характеристика загальнонаукових методів у криміналістиці

КОНТРОЛЬНІ РОБОТИ З КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОГО ПРАВА

Завдання та повноваження Державного департаменту України з питань виконання покарань
Кримінально-виконавча система і законодавство політичного періоду
Кримінально-виконавча система і законодавство філантропічного періоду
Кримінально-виконавча система карального періоду. Праця засуджених до позбавлення волі
Кримінально-виконавче законодавство України. Загальна характеристика кримінально-виконавчої системи України
Парламентський контроль за діяльністю установ і органів виконання покарань
Призначення установ і органів виконання покарань
Соціально-правове призначення контролю за діяльністю установ і органів виконання покарань
Сучасні школи та підходи в науці кримінально-виконавчого право

КОНТРОЛЬНІ РОБОТИ З КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА

Аналіз складу злочину, зазначеного в ст. 118 КК. Вимагання (ст. 189 КК)
ВАРІАНТ 2. Задача 1-3
Вбивство з обтяжуючими обставинами
Втрата документів, що містять державну таємницю (ст. 329)
Втручання у діяльність працівника правоохоронного органу. Порушення правил повітряних польотів
Добровільна відмова при незакінченому злочині. Обмежена осудність. Задача
Добровільна відмова при незакінченому злочині. Обмежена осудність
Забруднення моря. Кримінально-правова характеристика злочину, передбаченого ст. 303 КК
Залишення в небезпеці. Масові заворушення
Звільнення від покарання, поняття та види. Амністія
Зґвалтування. Шпигунство
Злочини у сфері охорони державної таємниці. Піратство (ст. 446 КК )
Контрабанда
Кримінально-правова характеристика злочину, передбаченого ст. 193 КК
Масові заворушення (ст. 294 КК). Непокора (ст. 402 КК)
Незаконна вирубка лісу. Наруга над могилою
Об'єкт злочину і об'єкт кримінально-правової охорони, їх характеристика
Опір представникові влади, працівникові правоохоронного органу
Підміна дитина (ст. 148). Відмежування складів злочинів, передбачених ст. 115 КК
Поняття і види злочинів у сфері обігу наркотичних засобів
Поняття і види тілесних ушкоджень
Поняття суб'єкта злочину. Вік кримінальної відповідальності. Осудність і неосудність
Поняття та ознаки злочину. Класифікація злочинів. Відмінність злочинів від інших правопорушень
Поняття, завдання, функції та система кримінального права України. Наука кримінального права
Порушення прав пацієнта
Правила кваліфікації закінченого злочину
Предмет і завдання науки кримінального права. Зворотна сила закону про кримінальну відповідальність
Примусові заходи медичного характеру та примусове лікування
Проституція або примушування чи втягнення до заняття проституцією. Одержання хабара
Проституція або примушування чи втягнення до заняття проституцією
Ситуації
Участь експерта у кримінальному процесі. Процесуальні строки у кримінальному процесі

КОНТРОЛЬНІ РОБОТИ З КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

Державні органи і посадові особи, які ведуть процес
Загальна характеристика форми кримінального процесу
Конституційні та інші принципи кримінального процесу
Оскарження рішень про відмову в порушенні кримінальної справи
Особи, які захищають свої або представлювані інтереси в кримінальному процесі
Особи, які сприяють кримінальному судочинству і здійсненню правосуддя
Особливості судового розгляду справ про застосування примусових заходів медичного характеру
Поняття та види вироків. Учасники провадження у кримінальних справах про злочини неповнолітніх
Поняття та ознаки доказів
Поняття та предмет доказування. Поняття та види підслідності
Поняття, значення та класифікація принципів кримінального процесу
Поняття, значення, структура обвинувального висновку
Порядок обрання, зміни і скасування запобіжного заходу. Порядок судового розгляду
Постановлення вироку. Скласти обвинувальний вирок за довільною фабулою
Права та обов'язки обвинуваченого. Захисник у кримінальній справі
Принцип всебічності, повноти і об'єктивності дослідження обставин справи
Принцип законності і публічності у кримінальному процесі
Провадження в касаційній інстанції
Процес доказування. Пред'явлення для впізнання
Реалізація права на свободу та особисту недоторканість
Участь експерта у кримінальному процесі. Процесуальні строки
Участь експерта у кримінальному процесі
Участь захисника в судовому розгляді справи. Ухвала касаційного суду, структура та зміст
Цивільний позов у кримінальному процесі
Цивільно-процесуальна правоздатність та дієздатність

КОНТРОЛЬНІ РОБОТИ З КРИМІНОЛОГІЇ

Взаємодія біологічного і соціального в особі злочинця. Насильницько-корисливі злочини
Елементи кримінології
Життєві ситуації: поняття, її різновиди та роль у вчиненні злочину
Кількісні та якісні характеристики злочинності. Кримінологічна характеристика особи рецидивіста
Класифікація детермінантів злочинності
Кримінологічні теорії сьогодення. Профілактична діяльність по боротьбі зі СНІДОм
Латентна злочинність. Кримінологічна характеристика організованої злочинності
Методи кримінологічних досліджень
Особа злочинця та межі її вивчення у кримінології. Кримінологічна характеристика жіночої злочинності
Поняття кримінології як соціально-правової науки, її предмет. Попередження злочинності
Поняття кримінологічної детермінації. Види професійної злочинності
Поняття кримінологічної детермінації
Поняття та зміст кримінально-правової статистики
Соціальний напрям у сучасній зарубіжній кримінології. Наркоманія та злочинність
Становлення віктимології як науки. Напрями попередження професійної злочинності

КОНТРОЛЬНІ РОБОТИ З МИТНОЇ СПРАВИ

Державна митна служба України як центральний митний орган
Державна митна служба України, її місце в системі митних органів і основні завдання
Детектори для виявлення наркотиків. Електронна пошта митних органів
Детектори для виявлення наркотиків
Детектори наркотичних речовин і принципи їх дії
Джерела митного права
Дізнання у справах про контрабанду. Зони митного контролю
Діяльність і повноваження митних брокерів. Особливі режими митного контролю
Для чого використовують особисті митні забезпечення
Законність - один з основних принципів у діяльності митних органів
Історія розвитку митної справи в Україні
Митна вартість і шляхи її визначення. Митні збори та їх види
Митна вартість і шляхи її визначення. Ситуація
Митна політика України
Непрямі методи нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності
Особливості переміщення через митний кордон України ювелірних виробів
Особливості проходження служби працівників митних органів України
Особливості справляння мита за ввезення автотранспорту на територію України
Перелік документів, які необхідні при проведенні митного оформлення при експорті вантажів
Переміщення через митний кордон України предметів міжнародних іноземних організацій
Поняття контрабанди та відповідальність за її здійснення
Порядок митного оформлення. Особливості переміщення через митний кордон валюти
Порядок огляду і переогляду речей
Порядок оформлення митницею прийняття на зберігання валюти і цінностей
Правове регулювання контрольованих поставок наркотичних засобів і психотропних речовин
Правовий статус посадових осіб митних органів України
Предмет і завдання мистецтвознавчої експертизи. Український іконопис
Процедура накладання адміністративних стягнень за порушення митного законодавства
Регіональні митниці та їх повноваження. Спеціальні митні зони і спеціальні митні режими

КОНТРОЛЬНІ РОБОТИ З МІЖНАРОДНОГО ПРИВАТНОГО ПРАВА

Визначення права, що підлягає застосуванню до приватноправових відносин
Вирішення питання підсудності справ з іноземними громадянами у Цивільно-процесуальному кодексі України
Вплив ТНК на динаміку економічного зростання приймаючих країн
Діяльність офшорних зон з точки зору принципів публічного й приватного права
Загальна характеристика міжнародних перевезень та їх правове регулювання
Загальні тенденції розвитку міжнародного приватного права
Захист прав та інтересів дітей в міжнародному приватному праві
Зміст поняття "іноземець", "громадянин іноземної держави", "особа без громадянства" відповідно до законодавства України
Зовнішньоекономічні договори (контракти) і право, застосовуване до них за законодавством України
Колізійні норми: загальна характеристика, структура, види
озвиток науки міжнародного приватного права
Основні проблеми міжнародного приватного права
Підсудність справ Міжнародному комерційному арбітражу (третейському суду)
Політико-правові основи створення СНД. Мета, задачі та структура цієї регіональної організації
Поняття арбітражного застереження
Поняття і структура колізійної норми
Поняття та види джерел міжнародного приватного права. Особливе значення Конституції як джерела міжнародного приватного права України
Поняття, джерела права міжнародних договорів
Поняття, класифікація, ознаки та структура міжнародних організацій
Поняття, особливості та колізійно-правові питання зовнішньоекономічної угоди
Правовий статус іноземних суб'єктів господарської діяльності
Правовий статус суб'єктів господарювання України за кордоном
Правові засади Європейського Союзу, пряма дія, пряме застосування і верховенство
Членство у міжнародних організаціях

КОНТРОЛЬНІ РОБОТИ З МІЖНАРОДНОГО ПУБЛІЧНОГО ПРАВА

Визнання держав та урядів. Дипломатичні імунітети і привілеї
Визначте специфіку відповідальності в галузі міжнародного космічного права
Держави як основні суб'єкти міжнародного права. Україна як суб'єкт міжнародного права
Значення актів міжнародних органів і організацій для формування норм міжнародного права
Інститут екстрадиції
Міжнародні конференції
Об'єкт міжнародних правовідносин. Міжнародне повітряне право
Перерахуйте відомі вам теорії правонаступництва держав та розкрийте їх основний зміст
Поняття галузі міжнародного права та її структура. Міжнародна протиправність апартеїду
Поняття міжнародного правового визнання та його юридичне значення
Поняття повітряного простору
Поняття та види правонаступництва. Правонаступництво при внутрішніх змінах у державі
Поняття, джерела та система права зовнішніх зносин
Походження терміну "міжнародне право"
Право притулку, поняття, історія. Структура і персонал дипломатичних представництв
Правосуб'єктність міжнародних організацій
Проаналізуйте двосторонні відносини України з Канадою
Розкрийте зміст поняття "територіальне верховенство"
Розкрийте правовий статус територій із змішаним правовим режимом
Система міжнародного права і система міжнародних відносин
Суб'єкти міжнародних правовідносин. Універсальні, регіональні і локальні (партикулярні) договори
Суб'єкти міжнародного права. Дипломатичне і консульське право
Територія як об'єкт міжнародно-правового регулювання. Види територій
Унітарна держава та її характеристики
Утворення Організації Об'єднаних Націй. Міжнародно-правові аспекти ЮНЕСКО із забезпечення миру
Форма правління як характеристика державності. Класифікація
Яким чином вирішуються проблеми правонаступництва держав

КОНТРОЛЬНІ РОБОТИ З НОТАРІАТУ

Визначте зміст діяльності та організацію роботи консульських установ та дипломатичних представництв в нотаріальному процесі
Кваліфікаційні комісії нотаріату
Організація діяльності нотаріату України. Видача свідоцтва про право на спадщину
Особливості нотаріального процесу
Підстави для відмови у вчиненні нотаріальних дій. Посвідчення договорів відчуження земельних ділянок
Поняття та завдання нотаріату
Посвідчення доручень
Посвідчення факту часу пред'явлення документів
Приватна нотаріальна діяльність. Видача свідоцтв про право власності на частку довічного утримання
Система органів нотаріату України. Нотаріальне діловодство, загальні положення
Стажування осіб, які мають намір займатися нотаріальною діяльністю

КОНТРОЛЬНІ РОБОТИ З ПАТЕНТОЗНАВСТВА

Внесення змін у матеріали заявки на винахід. Використання винаходів і раціоналізаторських пропозицій
Всесвітня організація інтелектуальної власності (ВОІВ)
Еволюція інтелектуальної власності. Передача прав на об'єкти права інтелектуальної власності
Експертиза заявки на винахід (корисну модель). Припинення дії патенту та визнання його недійсним
Експертиза заявок на винаходи і промислові зразки. Оспорювання рішення патентних органів
Немайнові права. Обмеження авторський прав: вільне використання творів
Об'єкти авторських прав. Експертиза і реєстрація заявки на винахід
Оскарження рішення за заявкою. Оформлення знака на товари і послуги
Оформлення заявки на державну реєстрацію прав автора
Оформлення прав на винахід, корисну модель і промисловий зразок
Оформлення прав на винаходи, корисні моделі і промислові зразки
Правова охорона комерційної таємниці
Промисловий зразок. Корисні моделі. Охорона авторських і суміжних прав
Реєстрація смерті
Система органів управління в сфері охорони прав на об'єкти інтелектуальної власності в Україні
Суб'єкти суміжних прав. Оформлення раціоналізаторської пропозиції
Ефективне використання об'єктів промислової власності
Об'єкти та суб'єкти права промислової власності
Об'єкти суміжних прав
Оформлення і реєстрація ноу-хау
Порушення авторських прав
Порядок та умови патентування сортів рослин та порід тварин
Право на публічне виконання та на публічний показ
Приклади опису ноу-хау

КОНТРОЛЬНІ РОБОТИ З ПІДПРИЄМНИЦЬКОГО ПРАВА

Антимонопольне законодавство України. Договір оренди державного та комунального майна
Загальна характеристика суб'єктів підприємництва в Україні
Ліквідація підприємств. Учасники ринку цінних паперів
Недобросовісна конкуренція
Поняття державного регулювання підприємництва
Поняття, предмет, метод і система підприємницького права
Учасники ринку цінних паперів. Українська фондова біржа як суб'єкт фондового ринку
Фізичні особи - суб'єкти підприємницької діяльності. Акціонерне товариство

КОНТРОЛЬНІ РОБОТИ З ПОДАТКОВОГО ПРАВА

Валові витрати підприємства при обчисленні податку на прибуток
Відповідальність платників податків
Головні передумови виникнення податків. Податкова система України
Декларації та розрахунки податків і зборів, їх використання у практиці фіскального адміністрування
Державне мито, платники податку, об'єкт оподаткування, пільги та ін.
Диференціація норм податкового права в залежності від особливостей предмету регулювання
ДПА в системі органів управління оподаткуванням. Зміст поняття податкова політика підприємства
Кримінальна відповідальність за податкові правопорушення
Майнове оподаткування. Поділ податків за формою їх стягнення та способом зарахування до бюджету
Менеджмент справляння податків ДПА. Етапи податкового планування на підприємстві
Методи оподаткування. Способи сплати податку. Порядок нарахування та сплати податку на землю
Методи податкового контролю. Методика перевірки органами ДПС обліку основних засобів
Методика розрахунку фактичної бази оподаткування
Мито в системі непрямих податків. Державне мито, його сутність та види
Назвати види непрямих податків, їх переваги і недоліки
Оптимізація податків за допомогою іноземного інвестування
Особливості визначення складу витрат платника у разі сплати процентів за борговими зобов'язаннями
Пільги в оподаткуванні юридичних осіб як фактор бюджетного процесу в Україні
Планування надходжень податку на додану вартість
Податковий контроль. Податковий контроль як складова державного регулювання економіки
Податковий кредит та податкове зобов'язання з ПДВ. Податкова накладна з ПДВ
Податкові правопорушення
Поділ податків за формою їх стягнення та способом зарахування до бюджету
Поняття оптимізації податків у системі корпоративного податкового менеджменту
Порядок збільшення та зменшення балансової вартості груп основних фондів
Права органів Державної податкової служби в Україні. Податок з власників транспортних засобів
Прибутковий податок з громадян, його правове регулювання
Принципи оподаткування в податковій системі України
Принципи оподаткування: порівняльний аналіз класичних принципів А. Сміта та існуючих принципів оподаткування в Україні
Прямі та непрямі податки
Службові особи органів державної податкової служби
Спрощена система оподаткування для фізичних осіб. Проблема оптимізації ставки оподаткування
Суть податкового правовідношення. Поняття та види методів державного управління
Схематично відобразити структуру конкретного фіскального органу
Фінансова відповідальність за порушення податкового законодавства
Функцiї податків
Функції податків. Плата за землю, її значення у регулюванні земельних відносин
Юридичні особи як платники податків
Як класифікуються податки залежно від об'єкта оподаткування

КОНТРОЛЬНІ РОБОТИ З ПРАВА ВЛАСНОСТІ

Власність кооперативів. Право власності господарських товариств
Загальні положення. Умови виникнення і припинення права приватної власності громадян
Поняття права власності. Види торговельної діяльності (яка патентується)
Способи припинення права власності

КОНТРОЛЬНІ РОБОТИ З ПРАВА СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ

Державне пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб
Дієздатність в правовідносинах по соціальному забезпеченню
Загальна характеристика державного соціального забезпечення у колишньому СРСР
Зміст галузевих та внутрішньогалузевих принципів права соціального забезпечення
Особливості пільгового пенсійного забезпечення за віком
Пенсії по інвалідності. Пенсії у зв'язку з втратою годувальника
Поняття соціального забезпечення та його функції
Поняття та загальна характеристика джерел права соціального забезпечення
Поняття та основні критерії предмету та методи соціального забезпечення
Право соціального забезпечення зарубіжних країн романо-германської сім'ї
Страховий і трудовий стаж
Фонд загальнообов'язкового державного страхування

КОНТРОЛЬНІ РОБОТИ З ПРАВОВОЇ СТАТИСТИКИ

Взаємозв'язок ланцюгових і базисних приростів і темпів зростання
Відносні величини
Галузі статистичної науки. Порядок заповнення статистичної картки про рух кримінальних справ
Дисперсія, середнє квадратичне відхилення, коефіцієнт варіації
Значення вибіркового спостереження у правовій статистиці
Історія розвитку і виникнення правової статистики
Математичні властивості середньої арифметичної
Об'єкти статистичного спостереження
Обчислення помилок вибіркового спостереження. Галузі правової статистики
Показники адміністративно-правової та судової статистики
Показники кримінально-правової та кримінально-виконавчої статистики
Помилки спостереження та види контролю даних. Види статистичної звітності в правоохоронних органах
Поняття про індекси. Правила побудови індивідуальних індексів
Поняття середніх індексів. Історія розвитку статистики
Поняття статистичного аналізу та його основні завдання
Поняття статистичного зведення та його види
Предмет статистики права та її основної галузі
Середні величини та їх застосування в правовій статистиці
Статистичне спостереження та його завдання. Види рядів динаміки та правила їх побудови
Статистичне спостереження
Сучасні інформаційні технології у правовій статистиці

КОНТРОЛЬНІ РОБОТИ З ПРАВОЗНАВСТВА

Адвокатура в Україні. Умови та порядок прийняття на роботу
Адміністративне правопорушення, поняття, склад, ознаки
Аудиторська діяльність. Адміністративна відповідальність неповнолітніх
Виборче право та виборча система України. Цивільне право України, поняття і система
Господарський договір, поняття, ознаки, класифікація і система
Держава й право як суспільно-історична цінність. Державотворення в Україні
Договір підряду, поняття, види, предмет договору, права, обов'язки та відповідальність
Законодавча влада в Україні. Суб'єкти та об'єкти цивільно-правових відносин
Конституційний процес в Україні 1990-1996 років. Трудова діяльність осіб, молодших 17 років
Конституційний суд України, його функції. Органи внутрішніх справ України
Конституційні права, свободи і обов'язки громадян України
Конституційно-правовий статус громадянина і людини в Україні
Майнові права неповнолітніх. Умови засудження, відстрочка виконання вироку
Монопольна діяльність як правопорушення
Особисті немайнові права і обов'язки подружжя, батьків та дітей
Підприємницька діяльність в Україні. Органи місцевого самоврядування
Правові наслідки порушення зобов'язання. Відповідальність за порушення
Принципи здійснення правосуддя. Кримінальне покарання і його види
Теорії походження держави та права. Правові основи підприємницької діяльності в Україні
Трудова дисципліна, відповідальність за її порушення. Литовські статути
Трудовий договір: поняття, сторони, строки, зміст

КОНТРОЛЬНІ РОБОТИ З ПРОКУРОРСЬКОГО НАГЛЯДУ

Право прокурора на звернення до суду с позовом
Правові основи прокуратури і її функціонування в Україні

КОНТРОЛЬНІ РОБОТИ З РИМСЬКОГО ПРАВА

Зміст сервітутів. Спадкове майно
Поняття і види речей по римському праву. Приналежність речі. Поняття і види прав на речі
Юридичні особи. Негаторний позов

КОНТРОЛЬНІ РОБОТИ З СІМЕЙНОГО ПРАВА

Вибір прізвища при реєстрації шлюбу
Вчинення дій у майнових інтересах іншої особи без її доручення (ведення чужих справ без доручення)
Договір довічного утримання. Припинення шлюбу
Договір між батьками про сплату аліментів на дитину
Заробіток, додаткові витрати, каліцтво, професійна працездатність, загальна працездатність
Органи опіки та піклування, поняття, види, статус. Задача
Підстави припинення права одного з подружжя на утримання
Поняття, об'єкт, види спадкування. Обставини, які враховуються судом при визначенні розміру аліментів
Право на прізвище у шлюбі
Правовий порядок укладення шлюбу
Правові наслідки вчинення дії в майнових інтересах іншої особи без її доручення
Приватизація в Україні
Свобода і добровільність шлюбу
Спір про батьківство (материнство). Поняття і підстави оспорювання батьківства (материнства)
Умови вступу до шлюбу та порядок його укладання
Форма договору доручення. Сторони договору перевезення

КОНТРОЛЬНІ РОБОТИ З СУДОВИХ ТА ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ

Повноваження Міністерства юстиції України
Правові засади і принципи діяльності міліції
Правові засади організації та діяльності збройних сил України
Роль судової влади в правовій державі. Слідчий апарат МВС України, його структура, компетенція
Юрисдикція Європейського суду з прав людини та правова природа його рішень

КОНТРОЛЬНІ РОБОТИ З СУДОВОЇ БУХГАЛТЕРІЇ

Види доказів, які використовуються у розслідуванні економічних злочинів
Використання документів при виявленні та розслідуванні корисливих злочинів у банківській сфері
Відмінність і спільність судово-бухгалтерської експертизи та ревізії господарської діяльності
Відмінності судово-бухгалтерської експертизи від аудиту та ревізії
Документальний аналіз та основи його застосування
Експертне дослідження операцій з інвестування
Експертне дослідження операцій з основними засобами
Експертне дослідження способів ухилення від сплати податків
Загальна характеристика облікового процесу на підприємствах
Контроль та його види. Поняття економічного контролю
Метод судової бухгалтерії. Повноваження податкової міліції
Методика проведення бухгалтерської експертизи операцій з нарахування та виплати заробітної плати
Основні завдання Центральної експертно-кваліфікаційної комісії
Основні положення бухгалтерської експертизи та основи бухгалтерського обліку
Планування проведення судово-бухгалтерської експертизи
Поняття господарського обліку. Загальна організація судово-бухгалтерської експертизи в Україні
Предмет і об'єкт судово-бухгалтерської експертизи
Процес судово-бухгалтерської експертизи та його стадії
Процес судово-бухгалтерської експертизи
Роль правоохоронних органів під час здійснення економічного контролю
Система комп'ютеризації експертного дослідження
Система органів контролю фінансово-господарської діяльності в Україні
Спільні риси бухгалтерської експертизи, аудиту, ревізії
Удосконалення контролю в ринкових умовах

КОНТРОЛЬНІ РОБОТИ З СУДОВОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ

Документування судової діяльності. Односторонні правові договори. Заповіт
Класифікація документів за авторством осіб, які беруть участь у справі
Класифікація документів за інстанційним застосуванням
Обов'язковість рішення, ухвали, постанови суду
Поняття документа. Форма і зміст заяви про видачу судового наказу
Форма документів. Їх носії. Зразок заяви про стягнення аліментів
Форма документів. Їх носії. Форма і зміст позовної заяви

КОНТРОЛЬНІ РОБОТИ З СУДОВОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

Види експертиз
Завдання експертизи інформаційної галузі
Класифікація експертизи. Етапи проведення експертизи
Підстави призначення експертизи, терміни і порядок її проведення
Поняття експертизи, її предмет. Права, які надаються експерту для об'єктивної роботи
Проблема ототожнення терміну експертиза з терміном контроль. Експертна комісія та її склад
Технічна характеристика творів олійного живопису

КОНТРОЛЬНІ РОБОТИ З СУДОВОЇ МЕДИЦИНИ

Абсолютні ознаки смерті
Діагностика смерті від технічної електрики. Пошкодження від дії атмосферної електрики
Ідентифікація особи методами судово-медичної криміналістики
Поняття, наукові основи і види криміналістичної ідентифікації

КОНТРОЛЬНІ РОБОТИ З ТЕОРІЇ ПРАВА

Види органів влади. Методи теорії держави і права
Виникнення держави. Поняття і види законів. Основні стадії законотворчої діяльності
Дайте визначення права і свободи особистості, охарактеризуйте їх різновиди
Держава і права як суспільно-історична цінність. Державотворення в Україні
Державний суверенітет, поняття, елементи, співвідношення з народним суверенітетом
Кодекс законів про працю України. Пам'ятки правової культури Київської Русі
Опіка і піклування
Перехідний стан сучасної української державності. Проблеми кодифікації законодавства України
Поняття науки. Класифікація наук
Поняття правотворчості, його відмінність від законотворчості і правотворення
Поняття предмету теорії держави і права. Визначити принцип державного апарату
Поняття та фактори правотворчості. Розкрийте сутність психологічної теорії походження держави
Поняття юридичного факту. Класифікація юридичних фактів
Поняття юридичного факту
Розкрийте принципи порівняльного правознавства
Розкрийте сутність договірної теорії походження держави. Класифікація гіпотез правової норми
Розкрити ознаки держави. Визначити поняття форма держави
Система курсу теорії держави і права. Поняття механізму держави та його структура
Співвідношення методів і функцій теорії держави і права
Судова влада в Україні. Цивільно-правові договори
Теорія держави і права як суспільна наука
Форми правління в рабовласницькій, феодальній, буржуазній та соціалістичній державі
Юридичний і фактичний зміст правовідносин. Поняття державної дисципліни

КОНТРОЛЬНІ РОБОТИ З ТРУДОВОГО ПРАВА

ВАРІАНТ 1 Задача 1-3
ВАРІАНТ 2 Задача 1-3
Варіант 3 Задача 1-3
Види трудових спорів. Строки вирішення індивідуальних трудових спорів
Випробування при прийнятті на роботу
Власність та правові форми ділових підприємств. Процес приватизації в сучасній економіці
Гарантії від необґрунтованих звільнень. Додаткові гарантії при звільненні деяких категорій працівників
Громадяни (працівники) як суб'єкти трудового права
Загальна характеристика джерел трудового права України
Загальна характеристика робочого часу. Режими робочого часу
Задача 1-2 Правовий статус безробітного
Зміст трудового правовідношення. Основні права та обов'язки його суб'єктів
Класифікація трудових спорів. Комісія по трудових спорах
Кодекс законів про працю України. Зміст КЗпП. Структура КЗпП
Контракт у трудовому праві України
Методи забезпечення дисципліни праці
Назвати та охарактеризувати законодавство України про охорону праці
Особливості регулювання праці жінок
Оформлення справ, що відібрані до архівного зберігання
Охорона праці
Підстави і порядок припинення трудового договору
Підстави та порядок розірвання трудового договору. Відбір персоналу для роботи в кадровій службі
Поняття і значення матеріальної відповідальності в трудових правовідносинах, її взаємний характер
Поняття колективного договору. Проект колективного договору
Поняття профспілок, їх права і функції. Нормативно-правове регулювання їхньої діяльності
Поняття та види часу відпочинку. Поняття відпустки та її види. Право на відпустку
Поняття трудових спорів і причини їх виникнення. Органи, що розглядають трудові спори
Поняття трудового права України та співвідношення з іншими галузями права
Поняття трудової дисципліни. Поняття та види дисциплінарної відповідальності
Порядок проходження та виконання вхідних документів
Порядок розгляду індивідуальних трудових спорів. Оплата роботи у вихідні дні
Права та обов'язки роботодавця при припиненні трудового договору
Правове регулювання відпусток
Правове регулювання зайнятості населення. Державні гарантії права на вибір виду зайнятості
Правовий статус безробітного
Правосуб'єктність роботодавця
Принципи трудового права
Причини виникнення держави і права. Трудовий договір, сторони і зміст
Прядок покриття шкоди, заподіяної працівником. Установлена форма трудового договору
Розірвання трудового договору з ініціативи власника
Розірвання трудового договору з ініціативи працівника
Слов'янська державність. Прийом і звільнення з роботи
Соціальні відпустки. Порядок вирішення колективних трудових спорів
Справи про поновлення на роботі. Предмет колективного трудового спору, конфлікту
Суб'єкти трудового права. Правове положення профспілок
Сутність міжнародно-правових актів. Соціальний захист як складова соціальної політики
Тимчасовий трудовий договір
Умови матеріальної відповідальності
Штраф. Органи (посадові особи) правомочні здійснювати адміністративне затримання

КОНТРОЛЬНІ РОБОТИ З ФІЛОСОФІЇ ПРАВА

Особливості соціологічного методу пізнання права
Принцип протиріччя як аналітичний інструмент філософсько-правової думки
Принципи позитивного права. Еллінізм як завершення осьового часу
Співвідношення природи моральності та позитивної моралі. Правова концепція Платона

КОНТРОЛЬНІ РОБОТИ З ФІНАНСОВОГО ПРАВА

Завдання фінансового контролю. Поняття державних витрат
Загальна правова характеристика акцій
Наука фінансового права, її функції та особливості. Суб'єкти страхового ринку
Обов'язки платників податків і відповідальність за їх невиконання
Поняття державних видатків. Місцеві податки і збори
Поняття фінансового права, його система та джерела
Порядок розгляду і затвердження проекту бюджету. Сучасні галузі і види страхування
Правовий порядок складання бюджетів. Правова характеристика особистого страхування
Система податків і зборів в Україні. Загальнодержавні податки і збори
Удосконалення бюджетних взаємовідносин
Юридичні форми здійснення фінансової діяльності в Україні

КОНТРОЛЬНІ РОБОТИ З ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА

Варіант 3
Визнання громадянина недієздатним та обмежено дієздатним
Визнання громадянина недієздатним та оголошення померлим
Визначте статус філіалів, представництв та дочірніх підприємств
Відповідальність сторін за порушення договору підряду на капітальне будівництво
Відшкодування шкоди, завданої смертю потерпілого. Вибір прізвища при реєстрації шлюбу
Вчинення дій у майнових інтересах іншої особи без її доручення
Державна реєстрація юридичної особи. Дії, послуги як об'єкти цивільних прав
Дієздатність неповнолітніх та обмеження дієздатності. Захист права власності
Діяльність міліції з розшуку громадян, місце перебування яких невідоме. Умови дійсності угод
Договір доручення. Поняття та зміст договору доручення
Договір морського страхування
Договір оренди державного майна. Припинення договору доручення
Елементи цивільного правовідношення
Застава майнових прав
Зміст договору поставки. Права і обов'язки сторін договору купівлі-продажу
Контроль та безпека - необхідна передумова авіаційної безпеки
Майно транспортних підприємств, охорона вантажів і об'єктів транспорту
Момент виникнення права власності за договором довічного утримання
Надати характеристику організаційно-правовим формам та функціями юридичної служби
Підстави виникнення та припинення цивільних правовідносин
Підстави деліктних правовідносин. Елементи цивільного правопорушення
Поняття договору міни (бартеру): форма, предмет, сторони
Поняття договору позички: форма, сторони, строк договору
Поняття договору позички: форми, сторони, строк договору
Поняття загальної аварії та її ознак
Поняття права власності. Види торговельної діяльності
Поняття публічного договору. Підстави звільнення від відповідальності за порушення зобов'язання
Поняття сім'ї в сімейному та інших галузях права
Поняття спадкування
Поняття та види інших речових прав (чужі речі)
Поняття та підстави виникнення цивільних правовідносин. Правочин
Поняття та правова характеристика договору страхування
Поняття цивільних правовідносин, їх елементи та структура
Поняття цивільно-правової відповідальності. Поняття юридичного факту
Поняття, об'єкт, види спадкування
Порядок та способи захисту цивільних прав. Поняття та види забезпечення виконання зобов'язань
Права і обов'язки сторін за договором зберігання
Право спільної сумісної власності жінки та чоловіка
Правове регулювання страхування авіаційних ризиків в Україні
Правові наслідки публічної обіцянки винагороди
Приватизація в Україні. Опіка і піклування
Реєстрація взяття шлюбу
Розкрити зміст договору довічного утримання
Розкрити поняття зобов'язання по страхуванню
Розкрити поняття спадкування за законом та заповітом
Розкрити поняття та елементи зобов'язань, що виникають з рятування життя та здоров'я фізичної особи
Розкрити поняття та елементи, що виникають з рятування життя та здоров'я фізичної особи
Роль трудового колективу підприємства як суб'єкта трудової роботи. Етапи договірної роботи
Способи утворення юридичних осіб. Оборотоздатність об'єктів цивільних прав
Укладення, зміна і розірвання договору
Форма договору доручення. Аліментні обов'язки батьків і дітей
Форма і зміст заставної
Час і місце відкриття спадщини. Підстави та порядок відселення жилих приміщень

КОНТРОЛЬНІ РОБОТИ З ЦИВІЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

Витрати по проведенню цивільної справи. Зміни у позовному спорі
Відмінність у процесуальному становищі між представником та особою, яка надає правову допомогу
Додаткове рішення суду. Повноваження суду апеляційної інстанції
Докази і доказування у цивільному процесі. Апеляційне провадження в цивільному процесі
Задачі 1-3
Засоби доказування у цивільному процесі. Особи, які беруть участь у справах окремого провадження
Зустрічний позов. Відмова позивача від позову. Визнання позову відповідачем
Касаційне провадження
Класифікація учасників цивільного процесу. Інші учасники цивільного процесу
Наслідки порушення правил про підсудність
Об'єднання та роз'єднання позовів
Охарактеризуйте стадію цивільного процесу - провадження до судового розгляду
Підвідомчість цивільних справ. Апеляційне провадження
Підготовка справи до судового розгляду як стадія цивільного процесу та його мета
Підсудність цивільних справ. Судове рішення та його види
Поняття представництва в суді та його види. Забезпечення позову
Поняття судових доказів і доказування. Предмет доказування
Поняття та види третіх осіб у цивільному процесі. Поняття, види та елементи позовів
Поняття та зміст протоколу судового засідання
Поняття цивільного судочинства (процесу), його завдання. Стадії цивільного процесу
Поняття цивільного судочинства, його стадії і види
Поняття, види та елементи позову
Поняття, значення і види представництва в цивільному процесі. Зустрічний позов
Поняття, значення та порядок судового розгляду цивільної справи
Порушення наказного провадження
Правові наслідки ухвалення заочного рішення. Особливості його оскарження
Призначення експертизи в цивільному процесі. Розгляд справи у заочному провадженні
Процесуальні засоби, що забезпечують відповідачу право на захист
Співвідношення цивільного процесуального права з іншими галузями права України
Сторони в цивільному процесі, їх процесуальні права і обов'язки
Треті особи в цивільному процесі. Цивільно-процесуальні відносини
Ухвали суду першої інстанції, види, загальна характеристика
Участь прокурора у розгляді справ. Підсудність справ за вибором позивача
Участь прокурора у цивільному процесі. Прийняття позовних заяв у цивільному процесі
Участь у процесі прокурора
Форма та зміст касаційної скарги, подання
Цивільно-процесуальні правовідносини, їх елементи, підстави та передумови виникнення

КОНТРОЛЬНІ РОБОТИ З ЮРИДИЧНОЇ ДЕОНТОЛОГІЇ

Місце юридичної деонтології серед інших юридичних наук. Психологічна діагностика у юридичній практиці
Політичний плюралізм та позапартійність юридичної професії
Правові засади і принципи діяльності міліції. Обов'язки і права міліції
Професійна етика (правнича етика) як юридична наука
Соціальне призначення і моральний сенс юридичної професії

КОНТРОЛЬНІ РОБОТИ З ЮРИДИЧНОЇ ПРАКТИКИ

Навіщо потрібні клінічні методи освіти. Як будується юридична клініка

КОНТРОЛЬНІ РОБОТИ З ЮРИДИЧНОЇ СЛУЖБИ

Виготовлення продукції високої якості - одне з основних завдань органів господарського управління і підприємств
Обов'язки юридичної служби підприємства
Організація претензійної роботи
Основні напрями правової роботи із забезпечення законності на підприємстві
Особливості укладення договорів на підприємстві
Юридичні підстави припинення діяльності підприємства